Med bred och lång erfarenhet

Våra medarbetare består av betrodda och kunniga rådgivare, partners som fungerat som bollplank och hjälpt bolag att skapa bättre affärer i över 30 år.

Malin Rosengård

Malin Rosengård

VD/Partner & Auktoriserad redovisningskonsult

08-121 040 47

malin@stellyekonomi.se

Emma Karlsson

Emma Karlsson

Partner/Redovisningskonsult

08-447 19 98

emma@stellyekonomi.se

Karin Altrock

Karin Altrock

Partner/Auktoriserad redovisningskonsult

08-447 19 93

karin@stellyekonomi.se

Astrid Hammarsten

Astrid Hammarsten

Redovisningskonsult

08-447 19 92

astrid@stellyekonomi.se

Camilla Zander

Camilla Zander

Redovisningskonsult

08-447 19 97

camilla@stellyekonomi.se

Peter Alexandersson

Peter Alexandersson

Redovisningskonsult

08-447 19 99

peter@stellyekonomi.se

Åke Dahlblom

Åke Dahlblom

Aukt. redovisningskonsult

08-121 040 45

ake@stellyekonomi.se

Susan Björkberg

Susan Björkberg

Partner/Auktoriserad redovisningskonsult

08-447 19 96

susan@stellyekonomi.se

Anette Nilsson

Anette Nilsson

Partner/Auktoriserad redovisningskonsult

08-121 040 46

anette@stellyekonomi.se

Lolita Dahlbom

Lolita Dahlbom

Redovisningskonsult

08-447 19 94

lolita@stellyekonomi.se

Teresa Dahl

Teresa Dahl

Auktoriserad redovisningskonsult

08-447 19 90

teresa@stellyekonomi.se

Monica Falk

Redovisningskonsult

monica@stellyekonomi.se

 

Rebecca Cofré

Redovisningsassistent

Föräldraledig

rebecca@stellyekonomi.se

Kerstin Berge

Redovisningsassistent

kerstin@stellyekonomi.se

 

Fadi Malki

Redovisningsassistent

fadi@stellyekonomi.se